leskovacУговор за пројектовање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Лесковцу – објекти на линији третмана муља, у вредности од три милиона евра, потписан је данас између Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Града Лесковца и одабраног извођача радова (група понуђача SADE CGTH).

Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић, истакла је да су Влада Републике Србије и Министарство преузели обавезу финансирања и изградње дела постројења за третман муља који настаје пречишћавањем комуналних вода.

„Министарство је у буџету за потребе изградње линије муља у 2017. години обезбедило око 1,8 милиона евра и предвидело да се у 2018. и 2019. години у буџету обезбеди још око 1,2 милиона евра за завршетак изградње линије муља и тиме и целокупног постројења за пречишћавање отпадних вода. Данашњим потписивањем уговора успешно је окончан одабир извођача радова тако да нам остаје да у наредном периоду дођемо у Лесковац да заједно отворимо радове на изградњи“, навела је Божовић.

Овом приликом су представљене и тренутне активности за пројекат изградње главног колектора у Лесковцу, за који је недавно потписан Меморандум о разумевању за финансирање и припрему техничке и тендерске документације, у склопу програма „PEID“. Поред тога, приказане су и будуће активности програма „ОРИО“, који финансира Влада Краљевине Холандије, а путем кога ће бити обезбеђена бесповратна средства за пројекат изградње канализационе мреже у Лесковцу у вредности од 8 милиона евра.

Кроз прву развојну фазу припремљена је техничка документација потребна за проширење канализационе мреже, а очекује се да се ускоро одобри и друга фаза у оквиру које би се приступило непосредној изградњи канализационе мреже.

Горан Цветановић, градоначелник Лесковца, навео је да ће изградња постројења имати бројне бенефиције за град у виду производње струје из прoцeсa трeтмaнa муљa што je, кaкo нaвoди, прoсeчнo oкo 70.000 килoвaт сaти нa мeсeчнoм нивoу, и прeдстaвљa oкo jeдну трeћину укупнe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje.