Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Конкурси и испити

16. јун 2017.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13, 81/14, 30/15, 44/16 и 43/17), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 43/17), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе  за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује
15. јун 2017.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за јулски испитни рок 2017. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у јулском испитном року ће бити организовано крајем јула месеца 2017. године. Пријаве за полагање стручног испита за јулски рок достављају се од 16. јуна до 30. јуна 2017. године. У складу са Правилником о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја („Службени гласник РС”, број 117/14), право на полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја имају лица старија од 18 година, која су запослена код управљача заштићеног подручја, на радном месту чувара заштићеног подручја, са најмање средњом сручном спремом и која уредно поднесу прописану документацију за полагање испита.
6. јун 2017.

Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја за јунски испитни рок 2017. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја, у јунском року ће се одржати  28. јуна 2017. године. О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су поднели, за своје кандидате, комплетну документацију и пријаву за полагање испита.
24. мај 2017.

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2017. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години.
23. мај 2017.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за јунски испитни рок 2017. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у јунском испитном року ће бити организовано крајем јуна месеца 2017. године. Пријаве за полагање стручног испита за јунски рок достављају се од 22. маја до 2. јуна 2017. године.
8. мај 2017.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 2. јуна 2017. године у 12 часова, у згради СИВ 3, на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.