Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

животна средина

21. јануар 2015.

Успешан наставак сарадње у области животне средине

21. јануар 2015.|

„Морамо да се суочимо са свим изазовима који су пред нама и проистичу из Меморандума који је потписан 2013. године у области  заштите животне средине. Важно је да учимо од бољих и користимо примере добре праксе, као и да отворимо дијалог на сва стручна и оперативна питања, како би постигли што боље резултате и остварили што бољу сарадњу“, рекла је данас државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић на састанаку са замеником економског савета француске амбасаде у Србији Louis-Charles Arrivé.
17. децембар 2014.

Партнерством до успешних пројеката у животној средини

17. децембар 2014.|

Државни секретар Стана Божовић организовала је састанак градоначелника Ужица Тихомира Петковића, заменика градоначелника Чачка, овлашћеног представника УО ЈКП Дубоко Милана Стевановић и директора јавно комуналног предузећа Дубоко Недељка Милосављевић као и представника Шведске агенције за међународну помоћ и сарадњу и Европске банке за обнову и развој у циљу унапређивања сарадње и превазилажења проблема који се јављају у ЈКП Дубоко.
24. септембар 2014.

Зa живoтну срeдину пoтрeбнo 10,6 милиjaрди евра

24. септембар 2014.|

Унaпрeђeњe oблaсти живoтнe срeдинe Србиjу ћe кoштaти oкo 10,6 милиjaрди евра, a oд тe свoтe 5,5 милиjaрди евра бићe улoжeнo зa рeшaвaњe прoблeмa oтпaдних вoдa и вoдoснaбдeвaњe, изjaвилa je дaнaс министaр пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe Снeжaнa Бoгoсaвљeвић Бoшкoвић.
17. септембар 2014.

Велико интересовање јавности за Поглавље 27 Животна средина

17. септембар 2014.|

У периоду од 15. до 19. септембра у Бриселу се одвија Експланаторни скрининг за Поглавље 27 током кога ће бити разматрана питања из области животне средине и климатских промена. Делегацију предводи шеф преговарачке групе, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине – мр Стана Божовић, заједно са шефом Преговарачког тима проф. др Тањом Мишчевић.
17. септембар 2014.

Стана Божовић: “Србија је спремна да интензивира процес усаглашавања у области животне средине“

17. септембар 2014.|

У Бриселу је у току експланаторни скрининг за поглавље 27 током кога ће се разматрати области хоризонталног законодавства, квалитета ваздуха, заштите од буке, управљања отпадом, заштита природе, хемикалије, контрола индустријског загађења и управљање ризиком и климатске промене. Скрининг ће трајати до петка, 19. септембра, а делегацију предводи шеф преговарачке групе, државни секретар Министарства пољопривреде и животне средине Стана Божовић.