Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Министар

15. јул 2015.

Богосављевић Бошковић: Завршени сви санациони радови у предвиђеном року

15. јул 2015.|

„Сви предвиђени хитни санациони радови у три општине Крупањ, Осечина и Ваљево завршени су успешно и квалитетно у договореном року. Укупна вредност извршених радова је 212 милиона динара“, изјавила је данас министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић приликом обиласка санационих радова водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за наводњавање.
4. јул 2015.

Богосављевић Бошковић: Новим Законом о заштити природе чувари заштићеног подручја добијају статус службеног лица

4. јул 2015.|

„Нацрт Закона о националним парковима, којим је планирано проширење Националног парка „Тараˮ на подручје Заовина, као и Измене и допуне Закона о заштити природе, наћи ће се у скупштинској процедури у септембру“, најавила је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић приликом посете, Националном парку Тара, где се састатала са управљачима овог заштићеног добра и разговарала о актуелним питањима у области заштите природе.
26. март 2015.

Одговорно понашање према отпаду као ресурсу за рециклажу

26. март 2015.|

„Принцип ефективног и ефикасног управљања отпадом подразумева правилно управљање постојећим ресурсима у коме се отпад посматра као ресурс који се мора искористити. Ефикасна употреба отпада и усвајање свих принципа који су дефинисани европском легислативом, представљају предуслове за развој рециклажне индустрије, али и за целокупно унапређење концепта одрживог развоја у нашој земљи“, изјавила је данас министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић на конференцији o учешћу привaтнoг сeктoрa у услугaмa прeрaдe и oдлaгaњa oтпaдa.
3. март 2015.

Србија може бити лидер у региону по питању екологије

3. март 2015.|

„Србија може бити еколошка држава у правом смислу те речи и лидер у региону, када је реч о здравој околини“, изјавила је данас министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић у Скупштини Србије.
19. новембар 2014.

Богосављевић Бошковић представила Предлоге Закона о преджетвеном финансирању и Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

19. новембар 2014.|

Министaр пoљoприврeдe и заштите животне средине проф. др Снeжaнa Бoгoсaвљeвић-Бoшкoвић данас је у Скупштини Србиje излагала o вишe зaкoнских прeдлoгa, међу којима и предлоге Закона o финaнсирaњу пoљoприврeднe прoизвoдњe и Зaкoнa o зaштити и oдрживoм кoришћeњу рибљeг фoндa.