slika1Како би се успоставила непрекидна размена података и релевантне информације учиниле доступним свим заинтересованим странама успостављена је страница на којој се могу наћи статистички извештаји о подацима из Интегралног регистра хемикалија.

Интегрални регистар хемикалија представља свеобухватну електронску базу података о хемикалијама, биоцидним производима и средствима за заштиту биља. Регистар хемикалија, као део Интегралног регистра хемикалија, успостављен је 2010. године како би се направио инвентар хемикалија које се налазе у промету у Републици Србији.

Сви релевантни извештаји приказани су табеларно и графички, и обухватају податке о хемикалијама које се производе и увозе на тржиште Републике Србије, њиховим начинима коришћења, као и трендовима промена. На овој страници доступни су и подаци о областима индустрије у којима се хемикалије највише користе, са акцентом на коришћење опасних хемикалија. Припремом и ажурирањем статистичких извештаја, нарочита пажња посвећена је хемикалијама које представљају велики ризик по здравље људи и животну средину и праћењу учесталости њихове употребе током времена.

Обрадом података, Регистар хемикалија пружа подршку и даје основ за систематско праћење хемикалија, праћење и минимизацију ризика које хемикалије представљају по здравље људи и животну средину, контролу начина коришћења супстанци које изазивају забринутост, спровођење ограничења и забрана производње, стављања у промет и коришћења хемикалија.