Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења Сектора за заштиту животне средине

21. август 2017.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног oтпада у мобилним постојењем предузећа „CITY ROAD GROUP“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу од стране предузећа „CITY ROAD GROUP“ д.о.о. Београд, ул. Панте Тутунџића бр. 2, 11070 Нови Београд.
19. август 2017.

Недопустиво је да се у Србији пречишћава само 8% отпадних вода

Министар заштите животне средине Горан Триван изјавио је у интервјуу агенцији „Бета“ да су заштита вода и пречишћавање отпадних вода један од највећих проблема Србије и да ће то бити приоритет. „Ситуација у третману отпадних вода је веома лоша. У Србији се прерађује само осам одсто отпадних вода, што је недопустиво“, поручује министар Триван.
19. август 2017.

Улагања у животну средину исплатива за инвеститоре

Министар за заштиту животне средине Горан Триван уверен је да ће инострани инвеститори наћи интерес за улагања у област животне средине у Србији. „Могућности и пројекти за улагања у Србију као земљу у развоју су бројни за послове вредне око 15 милијарди, колико је потребно уложити у животну средину, а сигурност улагања је стопостотна, јер је држава гарант инвестиција“, рекао је министар Триван гостујући данас у Дневнику РТС-а.
18. август 2017.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње привремене везе девијације државног пута IIА-148 (бивши Р-201) са државним путем IБ-26 (бивши М-19), на територији ГО Обреновац

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
17. август 2017.

Напредак Србије уско везан за животну средину

Министар заштите животне средине Горан Триван изјавио је да је питање напретка Србије уско везано за животну средину. „Србији су у области заштите животне средине потребне инвестиције од око 15 милијарди евра и ту можемо да обезбедимо много нових радних места“, рекао је министар Триван гостујући на телевизији Н1.
14. август 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЗЕЛЕНИЧЕ”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Зелениче”. Природно подручје које се предлаже за заштиту је једино природно станиште реликтне биљне врсте ловорвишња (зелениче) у Србији. Налази се у југоисточној Србији, између Власотинца и Црне Траве, на северозападној падини планине Острозуб, на надморској висини од 1200 до 1300 m. СРП „Зелениче” обухвата укупно 38,815 ha и територијално припада општинама Црна Трава и Лесковац. Према структури површина катастарских општина по власништву, све површине у заштићеном подручју су у државној својини.