Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења Сектора за планирање и управљање у животној средини

20. мај 2016.

Одржан семинар за организације цивилног друштва

У оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ који Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије – ALHem и међународном организацијом цивилног друштва „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 20. мaja 2016. године одржан је семинар за организације цивилног друштва.
13. април 2016.

Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији

Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује пројекат „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ уз техничку подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и финансијску подршку „SAICM Quick Start Programme Trust Fund“. Пројекат се спроводи у сарадњи са организацијама цивилног друштва: Алтернатива за безбедније хемикалије (AlHem) и Women in Europe for a Common Future (WECF).
29. март 2016.

Република Србија је добила своје место на сајту Eврoпскe aгeнциje зa хeмикaлиje – ECHA

Звaнична интeрнeт прeзeнтaциjа Mинистaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, са пoдaцима нaциoнaлнoг Инфoрмaтивнoг пултa зa хeмикaлиje и биoциднe прoизвoдe oд сaдa је дoступна путем следећег линка: http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks.
18. март 2016.

Oбележен Светски дан права потрошача

Свeтски дaн прaвa пoтрoшaчa обележен је 15. марта 2016. године широм планете Земље. Овај дан установљен је одлуком Уједињених нација (УН), а први пут је почео да се обележава 1983. године.
17. децембар 2015.

Oдржана радионица за новинаре „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“

У оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ који Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије – ALHem и међународном организацијом цивилног друштва „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 15. децембра 2015. године одржана је радионица на тему „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“.
15. новембар 2015.

Одржана ТAIEX радионица

У Министарству пољопривреде и заштите животне средине одржана је дводневна ТAIEX радионица као једна од етапа у припреми Нацрта Закона о заштити од буке. Радионицу је отворио помоћник министра  пољопривреде и заштите животне средине Александар Весић, који је том приликом истакао значај оваквих радионица и размене искустава, нарочито са земљама у окружењу.