Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита природе

На овом месту можете погледати Обавештења Сектора за заштиту природе.

7. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ”

На основу члана 42. става 8. Закона о заштити природе  („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље”. У циљу очувања последњег уточишта велике дропље у нашој земљи, као и њених највреднијих станишта, 1997. године проглашено је заштићено природно добро од изузетног значаја („Службени гласник РС”, 37/97), односно заштићено подручје I (прве) категорије и то као Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропљеˮ. Уредбом о заштити обухваћена је површина од 979,4394 ha  и установљен је II (други) режим заштите. За управљача тог заштићеног подручја именовано је Ловачко удружење „Перјаницаˮ из Мокрина.
6. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВ ДУД”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Карађорђев дуд”. СП „Карађорђев дуд” налази се на североистоку Србије у Подунавском округу, у центру града Смедерева на пешачком тргу недалеко од речне обале. Стабло дуда старо око 250-320 година, под којим је 1805. године смедеревски диздар предао кључеве града вођи Првог српског устанка – вожду Карађорђу, први пут је заштићено Решењем Завода за заштиту природе и научно проучавање природних реткости НР Србије број 01-596 од 14. новембра 1959. године („Службени гласник НРС”, бр. 53/59-888). Стручним надзором у 2016. години, утврђено је да СП „Карађорђев дуд” више не испуњава критеријуме за сврставање у заштићена подручја од великог значаја – II (друге) категорије, на којима је било засновано претходно проглашење заштите (Одлука СО Смедерево, број 633-2/95-07 од 6. априла 1995. године). Ревизијом студије заштите извршено је усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и поновно вредновање и категоризација СП „Карађорђев дуд” у складу са одредбама Правилника о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15).
6. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХРАСТ ПЛАТНАРА”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Храст Платнара”. СП „Храст Платнара” налази се у североисточној Србији, у центру града Смедерева на прилазу из Карађорђеве улице у насеље познато под именом „Платнара”. Заштићено стабло храста је Одлуком Привременог органа Општине Смедерево брoj 322-24/2007-08 од 10. јула 2007. године први пут стављено под заштиту као значајно природно добро – III категорије под називом „Стабло храста лужњака – Платнара”. Ревизијом студије заштите извршено је усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и поновно вредновање СП „Храст Платнара” у складу са одредбама Правилника о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15).
6. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК – СМЕДЕРЕВО”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Храст лужњак – Смедерево”. СП „Храст лужњак – Смедерево” налази се у североисточној Србији, на подручју града Смедерева, у кругу Железаре „Смедерево”. Стабло храста лужњака је као природни споменик први пут заштићено Решењем Скупштине Општине Смедерево број 02-633/1 од 27. априла 1970. године („Међуопштински службени лист”, број 5/71). Ревизијом студије заштите извршено је усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и поновно вредновање СП „Храст лужњак – Смедерево” у складу са одредбама Правилника о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15).
6. април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК – ДОЛОВО”

  На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Храст лужњак – Долово”. СП „Храст лужњак – Долово” налази се у североисточној Србији на подручју града Смедерева, у атару села Михајловац на месту званом „Рајиште – Долово”, са леве стране аутопута Београд-Ниш од кога је удаљено око 80 m. Стабло храста лужњака је као природни споменик први пут заштићено Решењем Скупштине Општине Смедерево број 02-633/1 од 27. априла 1970. године („Међуопштински службени лист”, број 5/71). Ревизијом студије заштите извршено је усаглашавање са изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и поновно вредновање СП „Храст лужњак – Долово” у складу са одредбама Правилника о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15).
29. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БЛЕДЕРИЈА”

  На основу члана 42. става 8. Закона о заштити природе  („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка и 14/16) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II категорије, као Споменик природе „Бледерија”. Будуће природно подручје Споменик природе „Бледерија“ обухвата североисточни део средишње Србије-регија дунавски Кључ (југозападни обод),  југозападно од Кладова, атар села Река, и удаљен је 230 км од Београда. Укупна површина Споменика природе „Бледерија“ износи 398.86.65 ha и налази се на територији општине Кладово. У оквиру Споменика природе „Бледерија“ око 40% укупне површине природног добра се налази у јавно-државном власништву. На подручју Споменик природе „Бледерија“ утврђен је режим заштите II степена.