Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Заштита од великог хемијског удеса

На овом месту можете погледати Обавештења о захтевима за заштиту од великих хемијских удеса.

21. март 2017.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за „Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о. Београд огранак Смедерево

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:
21. новембар 2016.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Севесо комплекс „Галеника Фитофармација“ у Земуну

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016) Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:
21. септембар 2016.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Новом Саду, „Мотинс“

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11- одлука УС и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:
2. август 2016.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „Стандард гас“ д.о.о. Нови Сад, за Постројење за прераду широке фракције лаких угљоводоника у Оџацима

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:
2. август 2016.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „Промист“ д.о.о. Нови Сад, за складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Сремским Карловцима

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:
2. август 2016.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „Промист“ д.о.о. Нови Сад, за складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Врбасу

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће: