Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта складишта неопасног отпадног магнезијума на дели катастарске парцеле бр. 718 КО Бела Стена, комплекс оператера “MG Serbien“ д.о.о.

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
3. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације угља из лежишта “Пољана“

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
2. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасних материја – вештачког ђубрива амонијум нитрата, у количини од 1000 тона, на к.п 946/1 КО Лазарица, Град Крушевац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
1. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције трафостанице ТЦ 220/110/35 кV “Пожега“, на к.п.бр.5069, КО Пожега, на територији СО Пожега

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
1. август 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта бункер станице/базе за смештај дизел горива за снабдевање бродова дизел горивом на стационажи км 1059 на десној обали Дунава, на делу КП 4579 КО Велико Градиште, Општина Велико Градиште

На основу чл. 12., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
26. јул 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Експлоатација кречњака као ТГК из лежишта „Збориште“ код Гуче

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће