Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. мај 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње разводног постројења РП 400 kV “Ђердап 1“

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
12. мај 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта измештања ДВ 110 kV бр. 107/1 ТЕ Колубара – ТС Тамнава Западно поље, ДВ 110 kV бр. 120/1ТЕ Колубара – ТС Лазаревац, реконструкција код Вреоца

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. мај 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Радио базна станица MТС-a ВРУ07, ВР07, ВРО07, ВР07Ц221 Власинско језеро,,

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
9. мај 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта постројења за привремени третман отпадних вода на локацији депоније неопасног отпада „Жељковац“ код Лесковца

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
8. мај 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из лежишта “Бргулице“, КО Бргулице

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
5. мај 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат геолошких истраживања Cu, Au и пратеће рудне минерализације простора Брестовац – Метовица, на локацији Чукара Пеку, у Брестовцу, општина Бор

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће