Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

21. јун 2017.

Захтев за одлучивање о потреби ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на локалитету „Толићки вис“ у општини Мионица

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
16. јун 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција производних агрегата и припадајуће опреме хидроелектране “Бистрица”, инсталисане снаге 2×54 MW, на КП 2471/3 КО Сениште, 3486/2, 896/2 и 987 КО Радоиња, 1473, 1474 и 1475 КО Бистрица на реци Лим, територија општине Нова Варош

На основу чл. 10. став 1. и 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04),  даје следеће
14. јун 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта адаптације – модернизације управљачких , безбедносних система на инсталацији Пожега

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
12. јун 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације гранита као архитектонско-грађевиснког камена из лежишта “Шутица I“, на делу к.п. бр. 1887/1, КО Буковик, на територији СО Аранђеловац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. јун 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Јужне Мораве, КО Прибој, на територији СО Владичин Хан, и к.п.бр. 955, КО Паневље, на територији града Врања

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
8. јун 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за привремени третман отпадних вода на локацији депоније “Гигош”

На основу чл. 10. став 1. и 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04),  даје следеће