Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. август 2017.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкције производних агрегата и припадајуће опреме хидроелектране Потпећ,KO Бања, СО Прибој

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
30. јун 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење и третман медицинског отпада помоћу два уређаја за стерилизацију- Converter 400H и Converter 2000H

На основу чл. 14 став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
16. мај 2017.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна, до индустријске луке у Смедереву, дужине 5 км

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
25. април 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Магистрални гасовод МГ-10 Ниш – Димитровград

На основу чл. 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04 и 36/09), чл. 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
16. март 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта модернизације пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), деоница Београд Центар – Стара Пазова, дужине 36 км, носиоца пројекта ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ а.д. из Београда

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
14. март 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину изведеног пројекта „ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС- ФАБРИКA ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ“, К.О. Кочино Село, Град Јагодина

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће