20170615_092020У периоду од 15-16. јуна 2017. године, у Руми, одржана је Национална обука инспектора за заштиту животне средине и царинских службеника у вези контроле расхладних инсталација, (комерцијалних/индустријских). Обука је једна од активности ХПМП пројекта (План смањења потрошње хлорофлуороугљоводоника), а организована је од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са програмом Уједињених нација за животну средину (УНЕП) и уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП). Скуп је отворио в.д. помоћника министра Слободан Ердељан, а на скупу су учествовали виши инспектор Министарства заштите околиша и енергетике Републике Хрватске, национални експерт за добру сервисну праксу – расхладни сектор Републике Македоније, национални експерт расхладног сектора,  републички, покрајински и локални  инспектори за заштиту животне средине,  представници Министарства финансија – Управе царина и представници Министарства из Одељења за заштиту природних ресурса.

20170616_090554Првог дана обуке одржане су презентације везане за имплементацију Монтреалског протокола у Републици Србији, обуке и сертификације сервисних техничара, базе података о расхладној опреми која садржи више од 3kg расхладног средства, а такође је представљен и рад инспектора и њихове надлежности у Републици Хрватској. Након одржаних презентација уследио је рад у групама са задатком да се предложи контролна листа за конкретне инсталације са различитим врстама расхладних флуида која је један од алата који ће инспекција користи у свом раду. Другог дана обуке, учесници су обишли компаније „Ал Дахра“ и „Сигма- AЗ д.о.о.“ где су представњене расхладне инсталације, као и расхладни систем у хотелу ,,Парк“. У оквиру практичног дела приказани су детаљи који су значајни за рад инспектора на терену, а тичу се надзора у вези са провером количине и врсте расхладног средства.

dav

На крају обуке закључено је да је у циљу бољег и ефикснијег спровођења националних прописа из области заштите озонског омотача веома важно и корисно наставити са одржавањем радионица и на тај начин допринети јачању сарадње између надлежних органа.