nis1Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић отворила је у Нишу Међународни сајам водоводне и канализационе опреме и енергетске ефикасности и том приликом је истакла да управљање водама, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и заштита водних добара, представља један од најзначајнијих питања са којима се наше друштво сусреће, како у погледу обезбеђивања високог животног стандарда наших суграђана, тако и у погледу очувања и заштите животне средине и да је Град Ниш предмет значајних инвестиција и помоћи Владе Републике Србије у циљу обезбеђивања бољег животног стандарда за све грађане јужне Србије као и да је Ниш град у коме ће се реализовати наш највећи инфраструктурни пројекат у области пречишћавања отпадних вода, вредан преко 50 милиона евра и финасиран средствима Европске уније.

Божовић  је такође обавестила присутне да је Влада Републике Србије добила директну подршку из фондова Европске уније за инвестиције од 60 милиона евра за ову годину и изразила убеђење да ће Србија успешно и на време реализовати све циљеве које је поставила пред себе и своје грађане.

nis2Међународни сајам водоводне и канализационе опреме и енергетске ефикасности је окупио око 20 локалних комуналних предузећа са циљем размене знања и вештина, као и примену савремених достигнућа из ове области.