dscn0964Државна секретарка Министарства пољопривреде и заштите животне средине, др Стана Божовић, данас је у просторијама ЕУ инфо центра присуствовала додели бесповратних средстава представницима невладиних организација, по конкурсу који је спровео Регионални центар за заштиту животне средине уз финансијску подршку Шведске развојне агенције.

Поред државне секретарке, др Стане Божовић, додели средстава невладиним организацијама присуствовали су представници Владе Републике Србије, министар спорта и омладине Вања Удовичић, затим шефица преговарачког тима Владе Републике Србије, Тања Мишчевић, директор развојне помоћи Шведске развојне агенције, Ола Андерсон, као и високи представници Регионалног центра за животну средину, Гордана Кожухарова и Игор Костић.
Програм подршке организацијама цивилног друштва има за циљ активније укључење представника невладиних организација у преговоре са Европском Унијом за поглавље 27, уз примену принципа родне равноправности и начела одрживог развоја, као и залагање и учествовање у креирању, надзору и спровођењу политика заштите животне средине и европских интеграција, уз сарадњу и аквитну подршку ресорних институција, у првом реду, Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Уговоре за бесповратна средства је потписало 11 представника конзорцијума од 55 организација цивилног друштва, у вредности од 400 000 еура.
dscn0969“Желим да са вама поделим моје лично настојање и уверење да једини приступ који гарантује највиши степен успешности примене политика једне државе, а самим тим и политика заштите животне средине, јесте приступ који омогућава пуну укљученост и учешће свих заинтересованих страна, јавност у раду и највише демократске принципе доношења одлука“, истакла је државна секретарка Божовић.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине је протеклих година расписивало позив за финансирање организација цивилног друштва. Просечна вредност тог позива је била око 20 милиона динара годишње. Из овог конкурса су финансирани многи пројекти који су у мањој или већој мери побољшали стање животне средине у Србији, било кроз пројекте управљања отпадом, заштитом водних и земљишних ресурса, затим подизањем свести грађана и њиховим образовањем у овој области, али и помагањем доносиоцима одлука да припремају и спроводе боље планове и стратегије, како на локалном тако и на националном нивоу.
“Већи степен укључености грађана и њихових представника, кроз удружења, невладине организације и друге облике организовања, у процес доношења одлука, је вредност која је један од приоритета ове владе, и на чијем достизању нас све заједно очекује пуно посла, узајамног разумевања и подршке.  Искрено се радујем наставку сарадње и са задовољством вас позивам да својим ангажманом мењате слику заштите животне средине у Србији. У мени, мом тиму сарадника и Влади Републике Србије, ћете имати искреног сарадника и партнера на том путу.“, закључила је на крају државна секретарка Божовић