Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. jun 2017.

20170615_092020U periodu od 15-16. juna 2017. godine, u Rumi, održana je Nacionalna obuka inspektora za zaštitu životne sredine i carinskih službenika u vezi kontrole rashladnih instalacija, (komercijalnih/industrijskih). Obuka je jedna od aktivnosti HPMP projekta (Plan smanjenja potrošnje hlorofluorougljovodonika), a organizovana je od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). (više…)

20. jun 2017.

rccU Beogradu je danas održan 5. sastanak Radne grupe za životnu sredinu Regionalnog saveta za saradnju. Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović, predsedavajuća ovogodišnjim regionalnim sastancima je istakla da ekonomije Jugoistočne Evrope, koje su krenule napornim putem ka Evropskoj uniji treba da ujedine svoje snage i uzajamno obezbede adekvatne odgovore ne samo kroz obavezno usklađivanje sa zakonima EU i odredbama transpozicije, već i kroz stvaranje boljeg i zdravijeg okruženja za život, tako što će obezbediti razvoj zelene ekonomije kroz zaštitu životne sredine i rezilijentni održivi razvoj. (više…)

20. jun 2017.

slika-bprMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odeljenje za hemikalije, u okviru projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održalo je seminar: „Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima“. (više…)

16. jun 2017.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13, 81/14, 30/15, 44/16 i 43/17), Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 43/17), člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 2. stav 6. alineja 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave  za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), objavljuje (više…)

16. jun 2017.

izazovUvodna radionica projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa UNDP i uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) održana je juče, 15. juna 2017. godine u prostorijama Ujedinjenih nacija .

U ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine prisutnima se obratila državni sekretar Stana Božović. Ona je istakla da će Vlada Republike Srbije kroz resorno Ministarstvo pružiti punu logističku i materijalnu podršku lokalnim samoupravama kako bi mogli da, u skladu sa sopstvenim potrebama i kapacitetima, odgovore na izazove i učestvuju u ovom projektu. Izazov svakako predstavlja pronalaženje načina da se primeni univerzalno, pristupačno i održivo rešenje za probleme na lokalnom nivou, posebno u slučaju kada lokalne samouprave nisu u mogućnosti da to samostalno postignu i samostalno finansiraju. (više…)

13. jun 2017.

foto

U Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu juče je sklopljen je sporazum između Nacionalog parka Tara i američkog Nacionalnog parka Black Canyon Colorado. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dr Stana Božović je tom prilikom istakla:

„Nacionalni park Tara je od izuzetnog značaja za lokalni ekonomski i održivi razvoj cele Zapadne Srbije. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine svake godine odvaja oko 200 miliona dinara za subvencije i podršku razvoju nacionalnih parkova Srbije i sa velikim zadovoljstvom želim da istaknem da smo pre nekih 15 dana potpisali ugovore sa nacionalnim parkovima o subvencionisanju njihovog svakodnevnog rada i budućeg razvoja, kako bi odgovorili zadacima i strategijama razvoja koje pred njih postavlja Republika Srbija.“ (više…)

9. jun 2017.

nis1Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović otvorila je u Nišu Međunarodni sajam vodovodne i kanalizacione opreme i energetske efikasnosti i tom prilikom je istakla da upravljanje vodama, sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, kao i zaštita vodnih dobara, predstavlja jedan od najznačajnijih pitanja sa kojima se naše društvo susreće, kako u pogledu obezbeđivanja visokog životnog standarda naših sugrađana, tako i u pogledu očuvanja i zaštite životne sredine i da je Grad Niš predmet značajnih investicija i pomoći Vlade Republike Srbije u cilju obezbeđivanja boljeg životnog standarda za sve građane južne Srbije kao i da je Niš grad u kome će se realizovati naš najveći infrastrukturni projekat u oblasti prečišćavanja otpadnih voda, vredan preko 50 miliona evra i finasiran sredstvima Evropske unije. (više…)

7. jun 2017.

skupstina1Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović je istakla danas na Konferenciji povodom Dana životne sredine u Domu Narodne skupštine da su klimatske promene jedan  od najvećih globalnih izazova današnjice, a njegovo rešavanje zahteva uključenje svih zainteresovanih strana na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou. (više…)

KORISNI LINKOVI
Agencija za zaštitu životne sredine Republički hidrometeorološki zavod Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije Zavod za zaštitu prirode Srbije