Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. maj 2017.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dana 24. maja 2017. godine objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2017. godini. (više…)

16. maj 2017.

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  oglašava

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „VLASINA”

Područje Predeo izuzetnih odlika „Vlasina”, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se u jugoistočnoj Srbiji najvećim delom na teritoriji opštine Surdulica i zauzima površinu od 12. 228,1020 ha, a neznatnim na teritoriji opštine Crna Trava, odnosno 512,7985 ha. (više…)

12. maj 2017.

13. zasedanje Konferencija Strana ugovornica Bazelske konvencije (BC COP-13), 8. zasedanje Konferencija Strana ugovornica Roterdamske konvencije (RC COP-8) i 8. zasedanje Konferencija Strana ugovornica Stokholmske konvencije (SC COP-8) održano je 24. aprila do 5. maja 2017. godine u Ženevi (Švajcarska). Na Konferenciji prisustvovalo preko 1600 učesnika iz preko 180 država, uključujući posmatrače, predstavnike civilnog društva i industrije u oblasti upravljanja otpadom i hemikalijama. (više…)

9. maj 2017.

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE
„ZLATIBORˮ

Park prirode „Zlatibor” nalazi se na teritoriji opština Čajetina, Užice, Nova Varoš i Priboj i obuhvata: na teritoriji opštine Čajetina, katastarku opštinu Stublo i delove katastarskih opština Alin potok, Branešci, Gostilje, Dobroselica, Drenova, Jablanica, Ljubiš, Semegnjevo, Čajetina i Šljivovica; na teritoriji opštine Užice obuhvata deo katastarske opštine Mokra Gora; na teritoriji opštine Nova Varoš obuhvata delove katastarskih opština Bela reka, Draglica, Negbina i Seništa; na teritoriji opštine Priboj obuhvata delove katastarskih opština Banja, Kratovo i Rača. (više…)

8. maj 2017.

boa-constrictorPredstavnici Grupe za sprovođenje CITES Konvencije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine su u Zoološkom vrtu grada Beograda izvršili obuku pripadnika Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja, Odeljenja za analizu i upravljanje rizikom i Grupe za analitičko praćenje instrumenata carinske i spoljnotrgovinske zaštite Uprave carina vezanu za CITES Konvenciju i kontrolu prekograničnog prometa divljih vrsta. (više…)

4. maj 2017.

zeneva-fotoU Ženevi je 03. maja 2017. godine počela Konferencija UN za pomoć zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine od negativnih uticaja opasnog zagađenja definisanih kroz Bazelsku, Stokholmsku i Roterdamsku konvenciju.

Ujedinjene nacije u cilju dostizanja ciljeva održivog razvoja posebnu pažnju obratile su na aspekt rodne ravnopravnosti. (više…)

28. april 2017.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović je povodom obeležavanja 69 godina od osnivanja Zavoda za zaštitu prirode Srbije istakla da su prirodna bogatstva temelj zdrave životne sredine i održivog razvoja i da zbog toga zaštita i održivo korišćenje prirodnih resursa, treba da bude briga celog čovečanstva, na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou. (više…)

28. april 2017.

leskovacUgovor za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu – objekti na liniji tretmana mulja, u vrednosti od tri miliona evra, potpisan je danas između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Grada Leskovca i odabranog izvođača radova (grupa ponuđača SADE CGTH). (više…)

KORISNI LINKOVI
Agencija za zaštitu životne sredine Republički hidrometeorološki zavod Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije Zavod za zaštitu prirode Srbije