Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. јануар 2017.

godisnji-izvestajСектор инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у складу са надлежностима у вршењу инспекцијског надзора у спровођењу прописа из области заштите животне средине, одрживом коришћењу рибљег фонда и заштити од јонизујућих зрачења сачинио је Извештај о раду за 2016. годину. (више…)

5. јануар 2017.

У оквиру NCPP пројекта (Национални план за искључивање из употребе потпуно халогенованих угљоводоника) обезбеђено је 100 комплета опреме-алата за исправно поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште приликом сервисирања расхладне и климатизационе опреме која садржи ове супстанце. Део опреме-алата распоређен је успостављеним тренинг центрима за обуку сервисних техничара из расхладног и климатизационог сектора, као и сервисима одабраним у оквиру претходног јавног позива објављеног на сајту Министарства 10. августа 2016. године. Преостали комплети опреме-алата намењени су за велика предузећа која производе, монтирају и сервисирају расхладне системе са пуњењем већим од 30 kg расхладног средства (5 комплета за велике сервисе) и мала предузећа која производе, монтирају и сервисирају расхладне системе са пуњењем мањим од 30 kg расхладног средства (25 комплета за мале сервисе). Расподела опреме-алата вршиће се преко Озонске канцеларије Министарства надлежног за послове заштите животне средине. (више…)

2. јануар 2017.

Дана 30.12.2016. године, у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, државни секретар др Стана Божовић одржала је састанак са новим корисницима рибарских подручја изабраним по Конкурсу за уступање рибарских подручја на коришћење објављеном у дневном листу „Данас” 11. новембра 2016. године, при чему су закључени уговори о уступању на коришћење рибарских подручја на период од десет година. (више…)

28. децембар 2016.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине покренуло је поступак израде трећег националног Извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције („Службени гласник РС”, бр.38/09). (више…)

19. децембар 2016.

img_8918Министарство пољопривреде и заштите животне средине заједно са организацијама Уједињених нација за животну средину (UNEP) и за развој (UNDP) организовало је Тематски састанак о имплементацији Плана смањења потрошње HCFC супстанци и Прегледа алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач. Састанак је одржан у Београду, 29. новембра – 01. децембра 2016. године, у оквиру редовног радног програма UNEP-ове Регионалне озонске мреже за Европу и ценралну Азију (ЕСА мрежа). (више…)

16. децембар 2016.

img_2811-2Сектор инспекције за заштиту животне средине је у оквиру својих активности одржао четврти у низу састанака са јединицама локалне самоуправе Града Ниша, и Општина Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг у Граду Нишу за Нишавски управни округ. Испред Сектора инспекције састанку су присуствовали помоћник министра Жељко Пантелић са начелницима Одељеља за поверене послове, Одељења за индустрију и Одељења за природу. (више…)

16. децембар 2016.

drzavni-sekretar-stana-bozovic-i-zamenik-sefa-deu-u-srbiji-oskar-benediktДанас је званично представљен почетак проjeкта  „Даља имплементација Националне стратегије апроксимације у области животне средине – ЕАС”, који реализује Министарство пољопривреде и заштите животне средине,а финансира Европска унија у износу од 1,6 милиона евра. Пројекат ће бити усмерен на подршку ресорном Министарству и Преговарачкој групи 27 у јачању институција и стратешком планирању у оквиру Поглавља 27 – животна средина и климатске промене. (више…)

15. децембар 2016.

impelНа 15. Генералној Скупштини IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) одржаној 01.-02. децембра у Братислави, одлучено је да Министарствo пољопривреде и заштите животне средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине, постане члан ове европске мреже.
(више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије