Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. фебруар 2017.

20170221_115136_resizeСтaнa Бoжoвић, држaвнa сeкрeтaркa у Mинистaрству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe и Стeлиaнa Нeдeрa, зaмeницa стaлнe прeдстaвницe Прoгрaмa Уjeдињeних нaциja зa рaзвoj (UNDP) у Србиjи, пoтписaлe су дaнaс прojeктни дoкумeнт кojим и звaничнo пoчињe рeaлизaциja пeтoгoдишњeг прojeктa зa “Лoкaни рaзвoj oтпoрaн нa климaтскe прoмeнe”. (више…)

21. фебруар 2017.

62d0b648-9f25-4ed3-af56-12870c166c1aДржавна секретарка, др Стана Божовић, присуствовала је отварању Мастер курса намењеног цивилном сектору на тему тренутног статуса преговора са Европском Унијом у области заштите животне средине и климатских промена. (више…)

8. фебруар 2017.

У просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине одржан је први састанак надзорног одбора програма под називом „Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине“, који се реализује из претприступних фондова Европске уније. Циљ пројекта је да пружи одговоре на питања на који начин, када, колико, за које намене и за које тачно пројекте у областима управљања отпадом и отпадним водама треба да се издвоје средства у наредном периоду. (више…)

3. фебруар 2017.

bozovic-1Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић изјавила је да Република Србија у наредном периоду мора обезбедити услове за реализацију стратешки важних активности које ће допринети ефикасном и ефективном унапређењу постојећег система управљања отпадом, кроз ревизију законодавног оквира и усвајања новог модела финансирања. (више…)

26. јануар 2017.

Инспекција за заштиту животне средине, инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења и  инспекција за  рибарство, у оквиру Сектора инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, припремиле су, сагласно одредбама члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) Планове инспекцијског надзора за 2017. годину. (више…)

19. јануар 2017.

godisnji-izvestajСектор инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у складу са надлежностима у вршењу инспекцијског надзора у спровођењу прописа из области заштите животне средине, одрживом коришћењу рибљег фонда и заштити од јонизујућих зрачења сачинио је Извештај о раду за 2016. годину. (више…)

5. јануар 2017.

У оквиру NCPP пројекта (Национални план за искључивање из употребе потпуно халогенованих угљоводоника) обезбеђено је 100 комплета опреме-алата за исправно поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште приликом сервисирања расхладне и климатизационе опреме која садржи ове супстанце. Део опреме-алата распоређен је успостављеним тренинг центрима за обуку сервисних техничара из расхладног и климатизационог сектора, као и сервисима одабраним у оквиру претходног јавног позива објављеног на сајту Министарства 10. августа 2016. године. Преостали комплети опреме-алата намењени су за велика предузећа која производе, монтирају и сервисирају расхладне системе са пуњењем већим од 30 kg расхладног средства (5 комплета за велике сервисе) и мала предузећа која производе, монтирају и сервисирају расхладне системе са пуњењем мањим од 30 kg расхладног средства (25 комплета за мале сервисе). Расподела опреме-алата вршиће се преко Озонске канцеларије Министарства надлежног за послове заштите животне средине. (више…)

2. јануар 2017.

Дана 30.12.2016. године, у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, државни секретар др Стана Божовић одржала је састанак са новим корисницима рибарских подручја изабраним по Конкурсу за уступање рибарских подручја на коришћење објављеном у дневном листу „Данас” 11. новембра 2016. године, при чему су закључени уговори о уступању на коришћење рибарских подручја на период од десет година. (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије